GDPR – PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FISS Group, spol. s r.o.

Tímto vás informujeme, že vaše údaje jsou zpracovávány dle zásad o zpracování osobních údajů, které jsou v souladu s českou a evropskou legislativou.

Jméno a kontaktní údaje správce:

Mgr. Petr Škrášek, MBA
Jednatel společnosti

FISS Group, spol. s r.o.
Nová 1355
688 01 Uherský Brod
Czech Republic
IČO: 26276305
DIČ: CZ26276305

+420 775 560 824

fissgroup@seznam.cz

 • Účely zpracování osobních údajů/čí údaje zpracováváme:
  Kontakty zákazníků naší služby/naši bývalý i aktuální zákazníci
 • Účetní údaje pro fakturaci služeb zákazníkům/zákazníci, kteří objednali naše služby
 • Výběrová řízení, nabídka zaměstnání/osoby, které mají zájem o námi nabízenou práci

Zaměstnanecká agenda/zaměstnanci:

Kategorie osobních údajů – jaké osobní údaje zpracováváme:

 • Kontakty zákazníků (jméno a příjmení zástupce firmy, telefon, e-mail)
 • Účetní údaje pro fakturaci (údaje nutně potřebné k naplnění účetního zákona)
 • Kontakty zaměstnanců (údaje nutně potřebné k naplnění zaměstnanecké agendy)
 • Výběrová řízení (jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon)

Kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny
Správce osobních údajů (Mgr. Petr Škrášek, MBA, Jednatel, tel: +420 775 560 824, e-mail: fissgroup@seznam.cz)

Poučený a proškolený zaměstnanec firmy nebo externí pracovník firmy

Administrativní pracovníci (Štěpánka Čaňová a Petra Škrášková)

Správa webu – externí firma (Adam Kunovský – ičo:76197174)

Předání osobních údajů do třetí země
Nepředáváme, ani neposkytujeme osobní údaje do třetích zemí

Lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů
Kontakty zákazníků (3 roky od poslední objednávky služeb)

Účetní údaje pro fakturaci (dle lhůt vyplývajících z účetních zákonů)

Kontakty zaměstnanců (po dobu výkonu práce v naší společnosti a dle zákonných lhůt vyplývajících z personální agendy)

Výběrová řízení (po dobu realizace výběrového řízení)

Technická a organizační, bezpečnostní opatření
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Správce, poučený a proškolený zaměstnanec i externí účetní firma jsou povinni zachovat mlčenlivost v souvislosti s osobními údaji.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte správce (Mgr. Petr Škrášek, MBA, Jednatel, tel: +420 775 560 824, e-mail: fissgroup@seznam.cz)

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh ve lhůtě do 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli obratem zrealizovat nápravu.

E-maily s nabídkou našich služeb vám zasíláme pouze jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete obratem v odpovědi na zaslaný e-mail.

Vypracoval: správce Mgr. Petr Škrášek, MBA, Jednatel, tel: +420 775 560 824, e-mail: fissgroup@seznam.cz

Nabídka práce

Zaujala vás naše nabídka práce? 

Staňte se součástí týmu FISS Group. Stačí vyplnit kontaktní formulář, zaslat e-mail nebo zavolat, a domluvíme se na osobním rozhovoru.

Telefon: 775 560 824

E-mail: fissgroup@seznam.cz

 

  Odesláním tohoto formuláře souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů. Pole označená * jsou povinná.

  To že jste člověk prokažte výběrem ikony letadlo.