ČOV Rakvice

Právě si prohlížíte ČOV Rakvice

ČOV Rakvice – SO kalové nádrže, SO103 Přívodní sběrač,SO12 Deponie odpadních vod a SO06,2 Kalové nádrže – ZTI
Rakvice (2015)
Objednatel: VHS plus Vodohospodářské stavby s.r.o.
Předmětem díla je zhotovení monolitických skeletů, včetně zemních prací, pokládka dlažeb na terče, napojení kanalizace.
Cena díla: 6 138 167,00,- Kč.