007Opěrná zeď
Horní Počernice 2016
Objednatel: STAR Pardubice s.r.o.
Předmětem díla je stavba opěrné zdi a monolitické patky pod totemy vlajek.
Cena díla: 315 991,- Kč.