Základy stavby haly Gukon
Bystřice pod Lopeníkem, prosinec 2016
Objednatel: Luděk Guryča – soukromý investor
Předmětem díla je zřízení základů pro stavbu haly fy. Gukon v obci Bystřice pod Lopeníkem.
Cena díla: 1 066 123,- Kč.