Kompletní a funkční stavba "Kelč -Tříkomorový silážní žlab zastrešený" – bílá vana
Zemědělské družstvo Kelečsko 2017
Objednatel: Lukrom spol. s r. o.
Předmětem díla je výstavba silážních žlabů, jímky a kanalizace kon. vod, výdejní plochy a dešťové kanalizace.
Cena díla: 14 327 667,- Kč.