Zhotovení monolitické konstrukce spodní části ČOV a kanalizace
Brandýs nad Orlicí 2014
Objednatel: Veselská stavební s. r. o.
Předmětem díla je zhotovení stavební části SO 07 monolitické konstrukce spodní části dle PD (svislé a kompletní konstrukce, vodorovné konstrukce, úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní).
Cena díla: 2 014 259,- Kč.